Tema Makt – De andras livDen avslutande filmen på tema makt är De andras liv – det tyska tjuvlyssnardramat om den korrekta Stasiagenten Wiesler och hans fascination för det konstnärspar han är satt att bevaka. Kan innehålla spår av dåligt uttalade tyska ord.